ALT YAPI
ALT YAPI

Altyapımız; iş süreçlerimizin hızlandırılması, çalışanlarımızın ofis içi ve dışından sisteme erişim imkânlarının maksimize edilmesi ve elbette müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda kendi ekibimiz tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Temel amaç teknik aksaklıkları minimize ederek operasyona destek sağlamaktır.  Bu amaçla operasyonun doğasına uygun bir ekip ve donanım altyapısı oluşturulmuştur. Tüm sistem teknik destek ekibimiz tarafından yerel (on-site) olarak yönetilmektedir ve sistemin sağlığı daima denetim altındadır. Birden fazla yedekli sunucu sistemi, ihtiyaç duyulması halinde derhal devreye alınabilir.